Sats prijs

Sats prijs

De live sats prijs is 0,00053428 euro. Dit is conform de real time bitcoin koers. De huidige bitcoin waarde bepaalt de actuele prijs van sats, omdat één satoshi gelijkstaat aan BTC gedeeld door honderd miljoen. Welke factoren bepalen deze continu veranderende prijs?

De prijs die je betaalt voor 1 satoshi verandert haast elk moment. Je kunt deze uitdrukken in euro, dollar of elke andere fiat valuta, maar ook in iedere willekeurige crypto valuta. Hoeveel 1 sat kost en hoeveel een willekeurig ander aantal sats, vind je in onze bitcoin sat converters.

Prijs van bitcoin sats: om welke koers gaat het?

Als je spreekt van de prijs van de bitcoin satoshi, om welke koers gaat het dan eigenlijk precies? Het gaat om het bedrag dat je voor je sats betaalt – uitgedrukt in dollar, euro of andere valuta. Maar het kan ook gaan om het bedrag dat je ontvangt; bij verkoop.

De definitie van ‘prijs’ kan in dezen betrekking hebben op:

 • De prijs voor het kopen van sats
 • Prijs voor het verkopen van sats
 • Marktwaarde: ofwel de middenkoers of gemiddelde marktprijs

Wil je BTC kopen of juist verkopen? De kosten hiervan verschillen alleen al door de zogeheten market spread (zie uitleg verderop). Wil je satoshis kopen? Dan zal dit duurder zijn dan dat je satoshis wilt verkopen. Dat zal ook te maken hebben met de handelskosten die de broker hanteert. Deze zullen verschillen per broker of exchange (zie ook verderop).

De sats prijs die staat aangegeven op exchanges zoals Binance, Coinbase of op de platformen van een bitcoin kantoor zoals Bitonic, betreft meestal de gemiddelde marktprijs.

Live sats prijs

Transactiekosten: de prijs die je betaalt aan broker en miner

De sats prijs is deels gebaseerd op de vergoeding voor de exchange of het crypto kantoor. Per broker zullen de transactiekosten verschillen. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop deze zijn opgebouwd en aan de hand waarvan deze precies worden bepaald. De brokers die te vinden zijn via Satskopen.nl bieden altijd vóór de koop of verkoop van sats inzicht hierin.

Hoe opgebouwd?
Crypto kantoren tonen de prijs op basis van de gemiddelde marktwaarde en het bedrag aan handelskosten die zij rekenen. Hun transactiekosten kunnen als volgt zijn samengesteld:

 • Als een (maximaal) percentage van het totaalbedrag
 • Vaste fee bij zowel kopen als verkopen
 • Vast percentage bij aankoop van je sats en een lager vast percentage bij verkoop
 • Oplopende korting op de fee naarmate je meer koopt of verkoopt (handelt)
 • Flexibel: hoe actiever je handelt, hoe lager het percentage aan fee per transactie
 • Variabel: hoe meer bitcoin het kantoor zelf goed kan inkopen, hoe lager de fee
 • Een andere berekening; transparant en specifiek beschreven per transactie
 • Vouchercodes en aanbrengpremies kunnen eveneens de prijs van sats doen verlagen

Voorwaarden
Bekijk altijd de voorwaarden en berekeningen op de website of in de app van het crypto kantoor. Zo kun je altijd vóór de transactie de exacte sats prijs bepalen. Hou bij het bekijken van de kosten voor de broker of op exchanges ook rekening met de genoemde market spread. Dit is het verschil tussen de koopprijs en de verkoopprijs, ofwel tussen de biedprijs en vraagprijs.

Transactieprijs voor miners

Daarnaast zijn er de transactiekosten voor de bitcoin miners. Zij verzorgen immers het veilig versturen en het voor eeuwig vastleggen van de transactie in de blockchain. Deze fees wisselen sterk en zijn van invloed op de prijs die je betaalt voor het verkopen of kopen van sats. Voor een deel heb je deze prijs in de hand, want hoe sneller je de transactie wilt afronden, hoe duurder. Heb je méér tijd, dan kies je voor een goedkope(re), lagere fee.

Marktprijs: wat bepaalt de waarde van sats?

Naast de transactiekosten is het natuurlijk vooral de marktprijs die de actuele waarde van sats bepaalt. Voor een essentieel deel bestaat dit uit het aloude verhaal van vraag en aanbod. Is de neiging van bitcoin bezitters om (een deel van) hun BTC weer te verkopen groter of kleiner dan de algemene interesse om aan te kopen? De marktwaarde van de bitcoin en daarmee de satoshi prijs fluctueert aan de hand van deze én andere factoren.

 • Vraag en aanbod: deels bepaald door de concurrentie van fiat en andere crypto
 • Het genoemde verschil in vraagprijs en biedprijs
 • Marktgrootte: de totale waarde van alle in omloop zijnde bitcoin sats (hoe hoger deze waarde, des te hoger maar óók stabieler de prijs)
 • Handelsvolume: het totale handelsbedrag over een periode (hoe hoger het volume, hoe actiever de markt, hetgeen vaak gepaard gaat met een grotere prijsfluctuatie)

Sats prijs en aanleidingen voor wijzigingen

Sats prijs live

Kortom, méér vraag naar BTC leidt tot een hogere bitcoin sats prijs. Andersom geldt: een mindere vraag verlaagt de satoshi prijs. De marktwerking is, ook bij een cryptomunt als de bitcoin, hierbij leidend. Maar wat zijn nou de marktfactoren die aanleiding geven tot deze hogere of lagere sats prijs? Welke invloeden en gebeurtenissen leiden tot méér of juist minder vertrouwen in – en vraag naar – BTC?

Sats prijs: hoe komt deze tot stand?

Bijvoorbeeld: een grote belegger of investeerder kan in één keer een flinke hoeveelheid aan bitcoin kopen. Dat zal de prijs niet alleen verhogen, maar ook kleinere investeerders vaak stimuleren om hetzelfde te doen: sats kopen. Hetgeen de prijs weer verder stimuleert. Ook technische ontwikkelingen rondom de BTC coin zullen hun werk doen. Bijvoorbeeld als het gaat om belangrijke updates, innovatieve toepassingen of nieuwe faciliterende apps.

Hogere waarde van de bitcoin

Dit laatste verhoogt de adoptie van de bitcoin munt als dagelijks inzetbare betaaleenheid. Komt er meer wettelijke bescherming? Dat werkt mogelijk drempelverlagend voor nieuwe gebruikers en vergroot daarmee het gemak om sats aan te schaffen. Hetzelfde geldt voor ontwikkelingen die de beveiliging van crypto bevorderen. Ook geldt: hoe méér bedrijven en instellingen waar je kunt betalen met sats, hoe meer mensen dit zullen doen.

Kopen steeds meer mensen om je heen een hoeveelheid aan satoshis? En is dit sentiment dusdanig dat het een wereldwijde trend is? Dan versterkt dit effect ook nog eens zichzelf.

Prijsbeweging

Andere factoren die de sats prijs behoorlijk kunnen verhogen, zijn (nationale) overheden die Bitcoin erkennen als wettig betaalmiddel. Of neem ‘inspirerende’, beroemde rolmodellen die ‘bullish’ zijn en hun positivisme over de bitcoin openlijk uiten. De sat kan ook duurder worden als het algemene vertrouwen in fiat geld afneemt door veranderde economische omstandigheden. BTC wordt dan sneller gezien als een bestendiger betaal- en spaarmiddel, en als een munt die meer bescherming biedt tegen inflatie.

Een stijgende bitcoin sats koerswaarde komt vaak voort uit de decentrale eigenschappen. Dankzij een wereldwijd netwerk van knooppunten, en gedeelde macht hierover, is géén orgaan nodig met een centrale beslissingsbevoegdheid. Alle transacties vinden plaats op basis van de blokchain en encryptie; rechtstreeks en zonder een derde tussenliggende partij.

Het bovenstaande zal leiden tot een hogere prijs van de SAT.

Lagere waarde van de bitcoin

Het omgekeerde is het geval als bijvoorbeeld een (als betrouwbaar geziene) investeerder of beroemdheid juist een flinke hoeveelheid van zijn sats verkoopt. Of als een overheid het minen en/of het gebruik van bitcoin of crypto in het algemeen verbiedt. Of als er strengere wettelijke regels komen die de drempel om sats te kopen bij veel mensen juist verhoogt. Ook andere factoren in de wereldrangorde – neem Covid – kunnen leiden tot BTC onrust. En aldus leiden tot een lagere prijs van de SAT.

De prijs van sats verandert haast elke seconde. Bitcoin sats kopen tegen de actuele waarde kan al sinds 2009, al verloopt dit proces tegenwoordig enorm eenvoudiger. Een account aanmaken bij een crypto broker, zoals één van onderstaande, kost haast nog het meeste werk. Daarna is het aankopen en verkopen van BTC en satoshis een fluitje van een cent.

Rijtje affiliates: