Sats eenheid

Bitcoin eenheid sats

Een satoshi, afgekort sat, is de kleinste eenheid van de bitcoin (BTC). Honderdmiljoen eenheden sat maken samen 1 bitcoin. Behalve in satoshis en sats kun je een deel van een BTC of meerdere delen BTC ook aanduiden als bijvoorbeeld bit, bitcenten, mBTC en µBTC. Consensus moet nog volgen, maar sat en satoshi lijken de basis te vormen voor de rekeneenheden van Bitcoin. Lees hier meer over de sats eenheid.

Een praktische verdeling van BTC, met internationaal begrijpelijke, uitspreekbare én goed noteerbare aanduidingen, is een must voor en bij de dagelijkse betalingen met deze crypto coin.

De rekeneenheid sat of in meervoud sats is afgeleid van de Japanse naam Satoshi Nakamoto. Dat is het pseudoniem van de anonieme bedenker of bedenkers van Bitcoin. Afhankelijk van de koers van ’s wereld grootste cryptomunt betaal je voor een brood, een auto, een trui, een abonnement of wat dan ook een bepaalde hoeveelheid BTC sats. Maar hoe duid je dit precies aan?

Rekenen met de sats eenheid van bitcoin

Stel dat 1 sat gelijk komt te staan aan wat nu de waarde is van 1 euro. Dit is geenszins een zekerheid, maar stel. In dat geval zou de prijs van een brood bijvoorbeeld 2,50 sat(s) zijn. En de prijs van een auto bijvoorbeeld 15.000 sat(s). Dat lijkt op wat we met euro’s en dollars gewend zijn. Maar het kan ook heel goed zijn dat op basis van de BTC koers een brood bijvoorbeeld 3000 sats gaat kosten. De prijs voor een auto zou dan neerkomen op bijvoorbeeld 18.000.000 sats. Hoe ga je de sats eenheid dan verder specificeren? Om het goed te kunnen onthouden en te noteren?

Je kunt daarbij denken aan het gebruik van verschillende variaties op sats, met dus als basis de term sat. Duizend (1000) sat noem je dan 1 kSat. Of bijvoorbeeld 1 sensat (‘sen’ is 1000 in het Japans). En bijvoorbeeld tienduizend (10.000) sats noem je 1 mansat (‘man’ is tienduizend in het Japans). In het voorbeeld van een brood betaal je dan 3 kSat of 3 sensat. En in het voorbeeld van een auto zou je dan 1800 mansats betalen als veelgebruikte bitcoin rekeneenheid.

Betalen met bitcoin sats

Het is eveneens mogelijk om de eenheid 1 BTC als vertrekpunt te nemen. Stel dat 1 BTC een koers heeft van 100.000 euro, dan zou een auto van 15.000 euro 0,15 BTC kosten. En bij een brood zou dan een bitcoin prijskaartje komen te staan van ongeveer 0,000025 BTC. Dat is een tamelijk onoverzichtelijke en omslachtige wijze van noteren. Door de vele decimalen moet je goed kijken en denken hoeveel dat brood nou eigenlijk kost. En nog oppassen ook dat je niet per ongeluk het tien- of honderdvoudige betaalt…

1 Microbit of 100 sats…

Op deze manier BTC aanduiden lijkt in dat opzicht niet de oplossing te zijn. Vandaar de opties in de bitcoingemeenschap om (ook) onder meer de eenheid mBTC en de eenheid µBTC te gebruiken.

Daarbij is 1 mBTC een millibitcoin. In andere woorden: een duizendste bitcoin. Ofwel, getalsmatig in decimalen: 0,001 BTC. Je zou ook kunnen zeggen 1 millibit. Uitgedrukt in SAT is dat 100.000 sats.

En 1 µBTC is een microbitcoin. In andere woorden: een miljoenste bitcoin. Ofwel, getalsmatig in decimalen: 0,000001 BTC. Je zou ook kunnen zeggen 1 microbit (terwijl voor deze eenheid ook 1 bit de term zou kunnen worden, zie verderop deze pagina). Uitgedrukt in SAT is dat een aantal van 100.

Manier van bitcoin noteren

Bij een (zomaar genomen) koersvoorbeeld van 1 bitcoin = 100.000 euro, betekent dit dat 1 mBTC gelijkstaat aan 100 euro en dat 1 µBTC gelijkstaat aan 0,1 euro. In zo’n geval lijken deze eenheden voor in het dagelijkse bitcoin betalingsgebruik hout te snijden. Deze manier van noteren is ook enigszins vergelijkbaar met de basiseenheid meter voor lengte en de eenheid liter voor inhoud. Bij deze maten zijn er immers ook kleinere variaties zoals decimeter, centimeter, millimeter, deciliter, centiliter en milliliter. Naast overigens grotere variaties zoals hectometer, hectoliter en kilometer.

Bij een hoge koerswaarde van bitcoin zullen grotere eenheden niet snel van toepassing zijn. Maar het kan natuurlijk wél: bij heel grote transacties of zelfs mega transacties kunnen we dan spreken van hectobitcoin (100 BTC of 1hBTC) respectievelijk kilobitcoin (1000 BTC of 1kBTC).

Bits als bitcoin eenheid

Om een miljoenste bitcoin makkelijker te noteren en uit te spreken dan 1 µBTC of microbitcoin, is er nog een vereenvoudiging mogelijk: de term bit. Meervoud: bits. Een andere variant daarop is bitcent of in meervoud: bitcents (Engels) of bitcenten. Een bit, ofwel 1 bit ofwel 1 bitcent, staat dan (zie eerdere uitleg) gelijk aan 100 sat.

Verdeling van de eenheid bitcoin sats (BTC)

Een bedrag aan bitcoin uitdrukken in sats en in afgeleiden daarvan, heeft meerdere voordelen. Zowel nationaal als internationaal ‘bekt’ de term sat lekker. Ten opzichte van ‘bit’ heeft de uitdrukking in sats ook het voordeel dat dit een meer unieke en toepasselijke term is. Bit wordt gebruikt in meerdere digitale opzichten, terwijl sat ook echt verwijst naar de oorsprong van Bitcoin: Satoshi Nakamoto. Heel product-specifiek dus zou je zeggen. Spreekt iemand in relatie tot valuta over sats of satoshis, of een afgeleide daarvan? Dan is het onmiskenbaar dat hij of zij de kleinere deeltjes bitcoin bedoelt.

Neem je bij het rekenen in bitcoin de allerkleinste BTC eenheid als basis? Dan is satoshi dus de maatstaf om – als afgeleide(n) daarvan – BTC prijzen aan te duiden. 10 kSat, 10 sensat, 10 mSat, 10 mansat: deze bitcoin denotaties zijn dan synoniem voor kleinere delen dan 1 bitcoin. Zeker als de koers van de bitcoin hoge waarden aanneemt, is rekenen in sats een praktische oplossing.