Satoshi Whitepaper

Onder pseudoniem publiceerde Satoshi Nakamoto op 31 oktober 2008 het Satoshi whitepaper: ‘Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System’. De blauwdruk van Bitcoin.

Whitepaper Satoshi Nakamoto

De term Peer-to-Peer (P2P) neemt in de titel een prominente plaats in. P2P houdt in dat betalingen binnen (in dit geval) het Bitcoin geldsysteem rechtstreeks plaatsvinden van de één naar de ander. Ofwel: hiervoor is géén derde partij nodig.

Het Satoshi whitepaper beschrijft hoe alle bitcoin transacties van kopen en verkopen mogelijk zijn zonder tussenkomst van een financieel instituut en zonder centrale autoriteit. De blockchain techniek die in het Bitcoin whitepaper beschreven staat, maakt dat alle betrokkenen binnen het netwerk van Bitcoin in dezen geheel gelijk zijn aan elkaar.

Binnen het bitcoin (BTC) betalings- en transactieverkeer zijn financiële organisaties, zoals banken en notarissen, overbodig. Het onmisbare vertrouwen in het digitale BTC geldsysteem en de noodzakelijke veiligheid ervan wordt op een andere manier gerealiseerd. Namelijk door een gedeeld, immens netwerk van computers over de gehele wereld, in combinatie met cryptografie, de blockchain en een proof-of-work. Hoe? Dat is wat in het whitepaper van Satoshi Nakamoto staat uitgelegd.

Bitcoin whitepaper en cryptografie

Wat is cryptografie? Kort gezegd: cryptografie is een techniek voor het maken van tekst of data die onbevoegden niet kunnen lezen of ontcijferen. Door middel van encryptie wordt een boodschap versleuteld. Alleen de daartoe bevoegde persoon kan de onleesbare boodschap ontsleutelen.

Satoshi blockchain

Bitcoin sats en de blockchain

Wat is blockchain? Een blockchain is een digitale database voor het opslaan van transacties. Een blockchain bestaat uit digitale blokjes informatie waarop, bij een transactie, beide partijen feitelijk gezien hun akkoord geven. Dit blokje wordt voor altijd opgeslagen in de blockchain database. Dit wordt versleuteld met cryptografie: binnen het wereldwijde netwerk van knooppunten in de vorm van computers. Deze controleren ook de juistheid ervan.

Bitcoin nodes

De pc knooppunten binnen het wereldwijde netwerk heten in het Engels nodes. Elk blokje binnen de chain bevat informatie over het vorige blokje, en elke node heeft hiervan een kopie. Daarmee hebben alle nodes – enkel en alleen gezamenlijk – het volledige toezicht, zonder fraude te kunnen plegen. Een blockchain is, zie het Satoshi whitepaper, toepasbaar voor een cryptomunt zoals bijvoorbeeld BTC. Maar ook oneindig veel andere toepassingen kunnen ‘draaien’ op een (andere) blockchain database. Denk bijvoorbeeld aan smart contracts.

Satoshi proof of work protocol

Wat is Proof of Work? Bij een Proof of Work bewijst een partij dat deze een bepaalde hoeveelheid rekenkracht heeft gestoken in een transactie binnen de cryptografische blockchain. In het Bitcoin whitepaper van Nakamoto in 2008 is Proof of Work essentieel omdat het leidt tot P2P consensus over transacties. Deze transacties zijn wiskundig vastgelegd en daarmee onbetwist en onveranderbaar, zonder derde partij.

Bitcoin sats minen

Het protocol van Proof of Work is een vereiste voor het minen van de bitcoin sats. Bij het minen voeren de miners, tegen beloning, met hun computer(s) krachtige berekeningen uit. Het doel hiervan is om nieuwe transacties te kunnen valideren en vastleggen in de blockchain.

Bitcoin sats minen

Het Satoshi Nakamoto whitepaper legt uit hoe Bitcoin werkt. ‘Bitcoin: een Peer-to-Peer Electronisch geldsysteem’ is een overzichtelijk document. Er staat een complete toelichting in met alle basisinformatie over hoe deze digitale valuta kan (blijven) bestaan. Behalve de blauwdruk voor de codering staan ook de beweegredenen voor Bitcoin gedetailleerd uitgelegd. Het originele, volledige Satoshi whitepaper is hier te vinden.