Privacy statement

Cookies
De website van Satskopen.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde onderdelen van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Satskopen.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies op zijn of haar pc omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. De meest gebruikte moderne browsers bieden deze mogelijkheid. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Vanwege de (mogelijke) aanwezigheid van AdSense-advertenties van Google of andere advertenties op deze site, geldt dat derden cookies in de browser van de gebruikers mogen plaatsen en deze mogen lezen, evenals dat zij webbeacons mogen gebruiken om informatie te verzamelen als resultaat van de weergave van advertenties op deze website. Zie ook: Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt.

Persoonlijke gegevens
Satskopen.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Satskopen.nl zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en/of beschikbaar stellen.

Wij gebruiken uw gegevens om uw eventuele suggesties voor de inhoud van deze website, evenals het eventueel verwerken van uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Satskopen.nl gebruikt dus de verzamelde gegevens om haar klanten goed van dienst te kunnen zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn ten behoeve van het verifiëren van aangedragen informatie en, bij een bestelling, correct afhandelen van facturering van geleverde diensten. Verder kan Satskopen.nl de gegevens die door de klant en/of bezoeker worden verstrekt, gebruiken voor het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product of tip gerelateerd aan Satskopen.nl. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Statistieken
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Satskopen.nl worden permanent bewaard, echter wel anoniem. Dit ten behoeve van algemene bezoekersstatistieken. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Satskopen.nl zorgt bovendien voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. Satskopen.nl aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

Wijzigingen en vragen
Satskopen.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Satskopen.nl. De contactgegevens zijn te vinden op de pagina Contact.