DNB geregistreerde crypto bedrijven

Dit zijn de DNB goedgekeurde crypto bedrijven. Ze staan geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (DNB). Zij hebben als cryptobedrijf een officiële registratie.

DNB geregistreerde cryptobedrijven

De Nederlandsche Bank bewaakt de stabiliteit van het huidige financiële stelsel. DNB werkt daarbij óók aan het vertrouwen van kopers van bitcoin sats en andere virtuele coins in hun crypto makelaar. Daarom is deze lijst opgesteld: register van aanbieders van cryptodiensten.

Goedgekeurde crypto aanbieders in Nederland

Een goede aanbieder van cryptodiensten die in Nederland (of vanuit Nederland) actief wil zijn? Die moet bij de DNB een inschrijving aanvragen en ontvangen in dit openbare register. Volgens De Nederlandsche Bank moeten deze goedgekeurde bitcoin bedrijven aan twee zaken voldoen. Namelijk a) fiat geld zoals euro’s en dollars kunnen wisselen voor virtuele valuta’s zoals de bitcoin. En b) hun klanten hiervoor een digitale bewaarportemonnee kunnen bieden. Vanzelfsprekend volgens de wettelijke normen.

Cryptoregistratie bij De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank houdt hierbij alléén toezicht op het naleven van de volgende wetten. De ‘wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’, naast de ‘Sanctiewet 1977’. Bron: De Nederlandsche Bank. De geregistreerde crypto ondernemingen staan niet onder prudentieel toezicht van DNB. Evenmin onder gedragstoezicht van de AFM, de Autoriteit Financiële Markten. DNB houdt dus géén toezicht op financiële bedrijfsrisico’s. De centrale bank biedt ook géén specifieke financiële consumentenbescherming.

Crypto valuta bedrijven hebben, kortom, de wettelijke verplichting om een DNB registratie aan te vragen. Dat is bepaald in een implementatiewet wijziging (vierde anti-witwasrichtlijn) uit november 2020. Deze wettelijke bepaling heeft betrekking op alle Nederlandse aanbieders van diensten voor het wisselen van virtuele valuta en fiduciair valuta. Daaronder valt ook het aanbieden van een digitale crypto portemonnee (wallet). Fiduciair geld betekent geld dat zijn waarde ontleent aan het vertrouwen, an sich, dat hiermee goederen en diensten te koop zijn. Dus niet aan de materie waaruit het gemaakt is.

DNB crypto

De Nederlandsche Bank richt zich met deze wettelijke registratie op integere cryptodienstverlening. De bijbehorende toetsing bestaat onder andere uit een controle op geschiktheid en betrouwbaarheid. Ook die van individuen binnen de crypto aanbieder. Daarbij kijkt DNB ook naar de aard, omvang en complexiteit van de organisatie die crypto verkoopt.