Hoeveel sats per gemiddelde inwoner?

Sats zijn een wettig betaalmiddel. In elk geval in El Salvador. Sinds dinsdag 7 september is dat officieel ingevoerd. Dat feit alleen al heeft invloed op de koers van bitcoin sats. Het nieuws over de feitelijke start van bitcoin als wettelijk erkende munt in het Latijns-Amerikaanse land, deed de waarde ervan in aanloop ernaartoe stijgen – maar na de invoering ook vlot weer dalen. Hoeveel sats heeft nu aldaar de gemiddelde inwoner eigenlijk in zijn of haar bezit?

Bitcoin als officiële munt om mee te betalen. Het eerste land ter wereld is over de streep. Dat ging en gaat wel gepaard met tegenstand en tegenstanders: zij waarschuwen voor onzekerheden als sterke volatiliteit van de munt en voorlopige instabiliteit. Zij vragen zich ook af of het land genoeg reserves heeft om een flinke koersval van de bitcoin te compenseren. Maar er zijn eveneens veel voorstanders. Zij zien decentrale voordelen, bijvoorbeeld omzeiling van transactiekosten bij betalingen in het buitenland. En, vooral, kansen voor de vele armen zonder bankrekening.

Sats als wettig betaalmiddel

De controverse werd, bij de aftrap van BTC als nationale cryptomunt, versterkt door technische strubbelingen. Zo accepteerden betaalplatforms als die van Apple en Huawei de nieuwe betaalapp van de El Salvadoraanse overheid (nog) niet. En wegens de grote drukte hield de server tijdelijk geen stand.

Er waren protesten, de koers daalde naar het laagste punt in bijna een maand. Overigens was de bitcoin koers in die maand juist opnieuw aan een opmars bezig, voorzichtig weer richting recordhoogte van april 2021, met destijds een stand van ruim 60.000 dollar. De daling op dinsdag 7 september kan (ten dele) als volgt worden verklaard. De koers steeg aanvankelijk door het nieuws uit El Salvador, waarna investeerders hun winst pakten, en daarmee de waarde van de bitcoin satoshis weer een (tijdelijke) daling te verwerken kreeg.

Betalen en belasting voldoen met bitcoin

El Salvadoranen kunnen sinds dinsdag 7 september met bitcoin sats betalen bij in principe elke winkel. Ze kunnen er ook hun belasting mee voldoen. Als aanjager voor deze cryptoprimeur kocht het land van de jonge, 40-jarige president Nayib Armando Bukele Ortez 400 eenheden BTC. Bij aankoop vertegenwoordigde dit een waarde van net geen 18 miljoen euro. Op moment van schrijven is dit gedaald naar zo’n 18 miljoen dollar. Iedere El Salvadoraan ontving een stukje bitcoin zonder deze te hoeven kopen. Ter waarde van 30 dollar, via de Chivo wallet. Daarnaast kunnen inwoners hun satoshi’s pinnen bij één van de vele Bitcoin pinautomaten.

Hoeveel sats heeft een gemiddelde inwoner van dit land?

Hoeveel sats heeft een gemiddelde inwoner van El Salvador? Exact is dat niet te zeggen. Maar de meeste van de zo’n 6,5 miljoen El Salvadoranen zijn ronduit arm, en zullen alleen de beschikking hebben gehad over het ‘cadeautje’ van hun president. Een bedrag van 30 dollar betekent – dollar omrekenen naar satoshis – een aantal van 60538 sats. (op moment van schrijven, zie ook de actuele dollar koers in sats). Inmiddels zullen zij er aankopen mee hebben gedaan, precies zoals de regering beoogde. Mogelijk hebben zij ook een deel verruild voor dollars, het andere wettige betaalmiddel aldaar. Of andersom natuurlijk: het bezit van een wallet kan een aanjager zijn om méér sats te kopen.

El Salvador berekent wel commissie voor elke transactie bij het verkopen van sats voor dollars. Onderlinge bitcoin sat transacties via de Chivo wallet zijn echter vrij van commissie. Eerder al, in juni 2021, stemde het parlement in met de goedkeuring van Bitcoin als officiële nationale (crypto) munt. Op 7 september 2021 is dit dus ook technisch verwezenlijkt en doorgevoerd.